10 let českého screeningu

Mammární screeningový program byl v České republice schválen před deseti lety a jeho efekt je značný. Podle odhadů zachránil přes deset tisíc žen a jeho potenciál ještě není naplno využit. O historii a současnosti českého screeningu si můžete přečíst na tomto odkaze na portále Medical Tribune a dozvíte se i Číst více…

Léčiva nejsou běžné zboží

Právo | 4.9.2012 | Rubrika: Publicistika | Strana: 6 | Autor: Martin Plíšek | Téma: Ministerstvo zdravotnictví

Souběžný dovoz a vývoz léčivých přípravků je obchodní aktivita distributorů léčiv, která je realizací volného pohybu zboží v rámci jednotného vnitřního trhu EU. Z tohoto pohledu nejde o ilegální aktivitu a žádný členský stát EU jí nemůže bránit. Naproti tomu však stojí zajištění dostupnosti zdravotních služeb v obecné rovině jako jedna ze základních úloh státu. Domnívám se, že zajištění dostupnosti zdravotní péče je natolik důležitým úkolem a zároveň právem každého občana, že opravňuje zasáhnout – navíc pouze velmi omezeně – do realizace volného pohybu zboží v rámci jednotného vnitřního trhu EU. (Viz článek Jak to bylo se zákonem o léčivech, Karolína Peake, Právo 3. 9.)

(Pokračování textu…)

Evropské dny kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom se řadí mezi nejčastěji nově diagnostikované nádory a je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění v Evropě. Na zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku každoročně umírá více než 200 000 Evropanů. Mnoha úmrtím by se však dalo předejít, neboť je k dispozici účinná a bezpečná prevence a Číst více…