Screeningové programy

Screeningové programy

V ČR je zaveden screening mammární, kolorektální a cervikální. Cílem je zachycení zhoubných nádorů v časném stadiu – prekancerózy, TiS a TI, kdy je léčba pro pacienta snesitelnější a pro systém levnější. Screening má význam pouze tehdy, je li vyšetření prováděno za přísně sledovaných podmínek a jestliže se pravidelně opakuje.

(Pokračování textu…)

Cesta pro zdraví ženy – cesta za hranice anamnézy

Medical Tribune 12/2010
17.05.2010 02:28
Zdroj: Medical Tribune
Autor: MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, MUDr. Monika Koudová, Klinický genetik, GHC Genetics

Již od dob vysokoškolského studia si pamatujeme, že základem správné diagnózy a bezpečné léčby je dobře odebraná anamnéza. Také v prevenci nemocí pátráme po jejich výskytu v rodinné anamnéze či časných známkách v anamnéze osobní. Přesto nám část pacientů tímto „sítem“ pronikne a nemoc či komplikace se objeví i při tzv. němé anamnéze.

(Pokračování textu…)