Onkologická péče v zemích střední a východní Evropy očima pacientů

Prosíme, pomozte nám zjistit, jak pacienti vnímají onkologickou péči v České republice! Výzkum probíhá ve 13 zemích Evropy, organizuje ho chorvatská asociace onkologických pacientů v rámci projektu JACPO a jeho výsledky pomohou zlepšit nejen přístup k pacientům, ale i např. dostupnost léčby a psychologické pomoci.

Dotazník v českém jazyce naleznete zde.


Jak to cele dopadlo se dozvíme v květnu 2019.

Děkujeme!!


Dny Onko Unie 2018

Letošní pravidelný odborný seminář Dny OU se konal 1. 12. 2018 a byl věnován onkogynekologickým diagnózám a genetické mutaci BRCA. Velmi děkujeme přednášejícím za zajímavé příspěvky a všem za podněty pro další projekty jako např. edukaci pacientských organizací k prevenci onkogynekologických onemocnění.

Program semináře:

 • Možná úskalí při užívání léků: PhDr. Ivana Plechatá, Průvodce pacienta, z.ú.
 • BRCA mutace: MUDr. Olga Dubová, vedoucí specializované genetické ambulance Nemocnice Na Bulovce
 • Karcinom vaječníků: prof. MUDr. Michal Zikán, PhD., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce
 • Karcinom dělohy: MUDr. Bc. Filip Frühauf, PhD., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
 • Karcinom děložního hrdla, představení pacientské organizace VERONICA: MUDr. Lukáš Dostálek, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, předseda Správní rady VERONICA

Hlas pacientek

Onko Unie je součást platformy Hlas pacientek spolu s Aliancí žen s rakovinou prsu, Amelií, Dialogem Jessenius a Průvodcem pacienta.

http://www.hlaspacientek.cz/

V pátek 12. 10. 2018 si všechny organizace připomněly Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu na pražském Vyšehradě jako bájném místě silných žen. Děkujeme za účast i doc. MUDr. Zikánovi, přednostovi Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce, který přišel pacientky pozdravit!


Informační memorandum

Onko Unie, o. p. s.zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o GDPR). Více informací naleznete v Informačním memorandu Onko Unie, o. p.s.

Může vás zajímat...

Hlas pacientek

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017. Jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s., a Onko Unie, o.p.s. Aktivity platformy koordinuje Ústav lékového průvodce, z.ú.

Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální

Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu
Podpis Memoranda

Chcete se zapojit do aktivit pacientek s metastatickou rakovinou prsu? Koukněte na:

www.neviditelnezen.cz/cs/


www.nejsemnaodpis.cz


Naše cíle jsou:

 • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
 • Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
 • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
 • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
 • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
 • Podpora vzdělávání onkologů a jejich spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů.
 • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
 • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.

Nejnovější články