Pokud chcete pomoci společně s ONKO Unií nastartovat projekty a aktivity, které budou přispívat ke zkvalitňování života lidí s rakovinou nebo k většímu rozšiřování povědomí o prevenci a možnostech léčby rakoviny mezi širokou veřejnost a další, můžete přispět jakoukoliv částkou na účet ONKO Unie.

Číslo účtu je: 43-996 777 0217/0100 Komerční banka,a.s.
dekujeme-150

Na této stránce budeme uvádět seznam těch, kteří přispěli a úspěchy, kterých se nám podařilo s vaší finanční pomocí dosáhnout.