ONKO Unie o.p.s. je platforma pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i všech „stakeholderů“ ve zdravotnictví, jejichž společným cílem je zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice.

ONKO Unie o.p.s.

Naardenská 668/19,
162 00 Praha 6 Liboc,
IČ: 248 46 856

Datová schránka: uqs4k2u

Číslo účtu:
43-9967770217/0100

Komerční Banka a.s

Mgr. Petra Adámková, ředitelka (statutární orgán)

Ředitelkou Onko Unie, o. p. s. byla jmenována v listopadu 2015. Vystudovala FF UK a od roku 1998 se věnuje oblasti Public Relations. Podílela se na edukativních kampaních v oblasti zdravotnictví a spolupracuje s neziskovou organizací Alfa Human Service, z. s., která se věnuje podpoře neformálních pečujících. Na podzim 2019 byla zvolena do čela evropské sítě pacientských onkogynekologických organizací pod patronací ESGO jako ENGAGe Co-chair a stala se předsedkyní výboru Hlasu onkologických pacientů, z.s. Je členem ESMO a ESGO Council. Email: petra.adamkova@onko-unie.cz

Jindřiška Palečková, tajemnice

Tel.: 602 684 524
Email: jindriska.paleckova@onko-unie.cz

Anika Adámková, ENGAGe Teens Czech Republic

Email: anika.adamkova@onko-unie.cz

Předsedkyně správní rady:

Doc. MUDr. VILMA MAREŠOVÁ, CSc.

Členové správní rady:

MUDr. JANA ZÁRUBOVÁ

MUDr. ALEXANDRA VRABCOVÁ

MUDr. OLGA DUBOVÁ

Mgr. LUCIE POMAJSLOVÁ

KATEŘINA KOUBKOVÁ

Předsedkyně dozorčí rady:

PhDr. HANA NIKODEMOVÁ

Členové dozorčí rady:

BLAŽENA ŘÍHOVÁ
Mgr. IVANA VOLENÍKOVÁ

Dokumenty ke stažení

Onko Unie, o. p. s. zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o  GDPR, dále jen „Nařízení“). Více informací naleznete v Informačním memorandu Onko Unie, o.p.s.

Výroční zprávy i všechny účetní závěrky ONKO Unie, o. p. s. jsou zájemcům k dispozici v sídle společnosti na vyžádání.

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu