Tématem letošního Světového dne zdraví, který vyhlašuje každoročně Světová zdravotnická orgnizace (WHO) je podpora sester a porodních asistentek.

Jejich důležitost si uvědomujeme jako pacienti každý den během celého roku.

Nicméně zvláště v současné situaci pandemie COVID-19, kdy sestry a zdravotnický personál stojí v „přední linii“ je nutné si připomenout, jak náročnou práci vykonávají.

Děkujeme!!!