Fialové září & GO DAY – 20. září 2019

Září je celosvětově označováno jako měsíc osvěty a edukace o onkogynekologických diagnózách, tedy zhoubných onemocnění děložního čípku, vaječníků, dělohy a vulvy. Onemocnění rakovinou se obecně označují stužkou a každý typ nádoru má svoji barvu. Onkogynekologické diagnózy mají fialovou a tak vzniklo FIALOVÉ ZÁŘÍ. Po celém světě je 20. září také Číst více…

Leden – měsíc prevence rakoviny děložního čípku

Chodíte na preventivní gynekologické prohlídky každý rok v KAŽDÉM věku? Nepodceňujte návštěvy lékaře, toto onemocnění se týká všech žen! HPV viry, které rakovinu děložního čípku způsobují, mohou být v těle dlouho a nezáleží na počtu partnerů nebo na tom, že momentálně žádného partnera nemáte. Podporujeme kampaň Nenech to náhodě! Stránky Číst více…

Spolupráce žen v prevenci rakovinných onemocnění

  1. Víte, jak samy ženy mohou napomoci ke včasnému zjištění nádoru a přispět takvyléčení nebo výraznému zvýšení úspěšnosti léčby?
  2. Ve zdravotnictví došlo k dalšímu rozvoji metod časné diagnostiky!! Ustálil se systém organizace vyšetření a Vyhláškou  č.3/2010 čl.1 byla určena jejich závazná náplň! Provádění preventivních zdravotnických vyšetření je plně  hrazeno zdravotními pojišťovnami bez regulačního poplatku!
  3. Víte, žesoučasné době jsou již dnes dostupná i „preventivně léčebná“ opatření?
  4. Dodržujete  preventivní kontroly „Každoroční vyšetření u gynekologa“ a jejich registraci u praktického lékaře při preventivních vyšetřeních??

Nebo vůči sobě i rodině neuváženě a NEBEZPEČNĚ  RISKUJETE??

(Pokračování textu…)

Časná diagnostika ovariálního karcinomu

Medical Tribune 21/2008
30.06.2008 00:00
Autor: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Karcinom ovaria je u nás čtvrtým nejčastějším maligním nádorem u žen. Jeho incidence je 24 nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 obyvatel. Podle statistiky byl v roce 2004 zjištěn ovariální karcinom u 2 756 pacientek a zemřelo na něj 756 žen. Podle některých autorů se jedná o nejletálnější gynekologickou malignitu.

(Pokračování textu…)