Rozpoznání časných příznaků rakoviny vaječníků

Gynekologie po promoci 3/2008
02.06.2008 00:00
Autor: Barbara A. Goff

Protože nemáme k dispozici žádný screeningový test, gynekologové mohou nádory vaječníků v časném stadiu odhalit pouze na základě anamnézy pacientky a díky svým klinickým zkušenostem. Nedávno publikovaná studie však ukázala, že počínající onemocnění může signalizovat specifický soubor subjektivních a objektivních příznaků. Pokud si jich lékař všimne, může ho to podnítit k dalšímu vyšetřování pacientky.

(Pokračování textu…)

Screeningové programy

Screeningové programy

V ČR je zaveden screening mammární, kolorektální a cervikální. Cílem je zachycení zhoubných nádorů v časném stadiu – prekancerózy, TiS a TI, kdy je léčba pro pacienta snesitelnější a pro systém levnější. Screening má význam pouze tehdy, je li vyšetření prováděno za přísně sledovaných podmínek a jestliže se pravidelně opakuje.

(Pokračování textu…)

Cesta pro zdraví ženy – cesta za hranice anamnézy

Medical Tribune 12/2010
17.05.2010 02:28
Zdroj: Medical Tribune
Autor: MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, MUDr. Monika Koudová, Klinický genetik, GHC Genetics

Již od dob vysokoškolského studia si pamatujeme, že základem správné diagnózy a bezpečné léčby je dobře odebraná anamnéza. Také v prevenci nemocí pátráme po jejich výskytu v rodinné anamnéze či časných známkách v anamnéze osobní. Přesto nám část pacientů tímto „sítem“ pronikne a nemoc či komplikace se objeví i při tzv. němé anamnéze.

(Pokračování textu…)

Časná diagnostika ovariálního karcinomu

Medical Tribune 21/2008
30.06.2008 00:00
Autor: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Karcinom ovaria je u nás čtvrtým nejčastějším maligním nádorem u žen. Jeho incidence je 24 nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 obyvatel. Podle statistiky byl v roce 2004 zjištěn ovariální karcinom u 2 756 pacientek a zemřelo na něj 756 žen. Podle některých autorů se jedná o nejletálnější gynekologickou malignitu.

(Pokračování textu…)

www.linkos.cz - Rakovina prsu

Rakovina prsu – kam dál?

Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nejčastějším zhoubným novotvarem u žen a v roce 2005 představoval 17 % všech nově diagnostikovaných malignit v ženské populaci. Trend incidence byl v celém sledovaném období setrvale rostoucí pouze v posledních letech byla zaznamenána jeho stagnace a mírný pokles, kdy v roce 2005 dosáhl počet nově diagnostikovaných nádorů prsu u žen počtu 5 533, což představuje 105,4 nádorů na 100 tisíc žen.

(Pokračování textu…)