Každým rokem se leden stane měsícem osvěty a edukace o rakovině děložního čípku nebo také děložního hrdla (to je nejspodnější část dělohy, latinsky cervix).

Ve stanoveném týdnu – letos je to 17. – 23. 1. 2022 – se potom mnoho organizací i jednotlivců zaměří na sdílení informací o této nemoci a především její prevenci.

Rakovinu děložního hrdla způsobuje lidský papilomavirus (jeho zkratka je HPV, human papillomavirus). Jeho přítomnost v těle ženy lze zjistit snadno dostupným testem, tzv. HPV DNA testem, který je v ČR od 1. 1. 2021 hrazený ze zdravotního pojištění ženám ve 35. a 45. roce věku.

Nejúčinnější ochranou je očkování

V ČR je očkování hrazeno pro dívky i chlapce ve 13. roce věku, tedy ještě před započetím jejich sexuálního života. HPV se totiž nejčastěji přenáší sexuálním kontaktem.

Od 1. 1. 2022 jsou v České republice hrazeny všechny tři dostupné vakcíny:

  • 9valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (rekombinantní, adsorbovaná)
  • vakcína proti lidskému papilomaviru (typy 6, 11, 16, 18), (rekombinantní, adsorbovaná)
  • vakcína proti lidskému papilomaviru (16, 18), (rekombinantní, adjujovaná, adsorbovaná)

Důležitou prevencí je ale zároveň také pravidelná prohlídka u gynekologa V KAŽDÉM VĚKU!!! Nezapomínejte na ni!

Zajímejte se o své zdraví! Informujte se!

Další informace o nemoci

Informace pro teenagery

Informace o vakcínách Gardasil

Informace o vakcíně Cervarix