Dnes si připomínáme již 20. Světový den rakoviny!

Nádorová onemocnění jsou bohužel stále častější realitou našich životů – jen v České republice se s nimi setká každý třetí člověk. Není proto náhoda, že si nová Evropská komise zvolila onkologii jako svoji prioritu v oblasti zdravotnictví. Právě dnes se v Bruselu koná konference, na které bude představena snaha vytvořit tzv. Europe’s Beating Cancer Plan, tedy evropský onkologický plán.

K iniciativě komisařky se v České republice přihlásila i platforma Hlas onkologických pacientů (HOP), která sdružuje několik pacientských organizací, jež se starají právě o onkologicky nemocné. ONKO Unie je součástí této platformy již od jejího vzniku.

Hlavním cílem Hlasu onkologických pacientů pro rok 2020 je v úzké spolupráci s odborníky zahájit práce na aktualizaci Národního onkologického programu a formulovat prioritní témata za pacienty. HOP chce na podobě plánu spolupracovat zejména s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, Českou onkologickou společností ČLS JEP, Českou hematologickou společností ČSL JEP, zdravotními pojišťovnami a dalšími.

V Národním onkologickém programu chce prosazovat zejména naplňování zdravotně sociálních potřeb a kvality života onkologických pacientů.

Hlas onkologických pacientů navazuje na působení Hlasu pacientek s rakovinou prsu. Momentálně spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu,o.p.s., Amelie, z.s., Onko Unie, o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s., Průvodce pacienta, z.ú., Asociace mužů sobě z.s., České Ilco, z.s., Veronica, z.ú., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s. a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) a zastřešuje tedy onkologická onemocnění napříč diagnózami.