ONKO Unie o.p.s. je platforma pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i všech „stakeholderů“ ve zdravotnictví, jejichž společným cílem je zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice.

  • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
  • Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
  • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
  • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
  • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
  • Podpora vzdělávání onkologů a jejich spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů.
  • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
  • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.
  • Video medailonek ONKO Unie

ONKO Unie o.p.s.

Naardenská 668/19,
162 00 Praha 6 Liboc,
IČ: 248 46 856

Číslo účtu:
43-9967770217/0100

Komerční Banka a.s

Mgr. Petra Adámková, ředitelka (statutární orgán)

Ředitelkou Onko Unie, o. p. s. byla jmenována v listopadu 2015. Vystudovala FF UK a od roku 1998 se věnuje oblasti Public Relations. Podílela se na edukativních kampaních v oblasti zdravotnictví a v poslední době spolupracuje s neziskovou organizací Alfa Human Service, z. s., která se věnuje péči a podpoře pečujících osob.
Email: petra.adamkova@onko-unie.cz

Jindřiška Palečková, tajemnice

Tel.: 602 684 524
Email: jindriska.paleckova@onko-unie.cz

Předsedkyně správní rady:

Doc. MUDr. VILMA MAREŠOVÁ, CSc.

Členové správní rady:

MUDr. JANA ZÁRUBOVÁ

MUDr. ALEXANDRA VRABCOVÁ

MUDr. OLGA DUBOVÁ

Mgr. LUCIE POMAJSLOVÁ

KATEŘINA KOUBKOVÁ

Předsedkyně dozorčí rady:

PhDr. HANA NIKODEMOVÁ

Členové dozorčí rady:

BLAŽENA ŘÍHOVÁ
Mgr. IVANA VOLENÍKOVÁ

Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy i všechny účetní závěrky Onko Unie, o. p. s. jsou zájemcům k dispozici v sídle společnosti na vyžádání.

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu