Rakovina děložního čípku

Rakovina děložního čípku patří k nejrozšířenějším ženským onemocněním. Představuje typ rakoviny, u kterého byla jasně prokázána přímá souvislost mezi virovou nákazou a následným onemocněním. Rakovina děložního čípku je v ČR každoročně diagnostikována u zhruba tisíce žen, téměř 400 z nich na tuto nemoc zemře. Jde o druhou nejčastěji se vyskytující rakovinu u žen. Přitom přednádorový stav se vyvíjí mnoho let a lze jej zachytit dříve, než dospěje do stadia rakoviny děložního čípku. Proto je nevhodnější prevencí před onemocněním rakovinou děložního čípku kombinace pravidelných gynekologických prohlídek a očkování, které chrání proti nejvíce agresivním typům HPV. V tomto případě se jedná o vůbec první očkování proti rakovině! Je určeno nejen dívkám, které ještě nezahájily svůj pohlavní život, ale také ženám, které jsou již sexuálně aktivní.

Leden - měsíc prevence rakoviny děložního čípku

Chodíte na preventivní gynekologické prohlídky každý rok v KAŽDÉM věku? Nepodceňujte návštěvy lékaře, toto onemocnění se týká všech žen! HPV viry, které rakovinu děložního čípku způsobují, mohou být v těle dlouho a nezáleží na počtu partnerů nebo na tom, že momentálně žádného partnera nemáte.

Podporujeme kampaň Nenech to náhodě!

Stránky kampaně - Nenech to náhodě!


Spolupráce žen v prevenci rakovinných onemocnění

  1. Víte, jak samy ženy mohou napomoci ke včasnému zjištění nádoru a přispět takvyléčení nebo výraznému zvýšení úspěšnosti léčby?
  2. Ve zdravotnictví došlo k dalšímu rozvoji metod časné diagnostiky!! Ustálil se systém organizace vyšetření a Vyhláškou  č.3/2010 čl.1 byla určena jejich závazná náplň! Provádění preventivních zdravotnických vyšetření je plně  hrazeno zdravotními pojišťovnami bez regulačního poplatku!
  3. Víte, žesoučasné době jsou již dnes dostupná i „preventivně léčebná“ opatření?
  4. Dodržujete  preventivní kontroly „Každoroční vyšetření u gynekologa“ a jejich registraci u praktického lékaře při preventivních vyšetřeních??

Nebo vůči sobě i rodině neuváženě a NEBEZPEČNĚ  RISKUJETE??

Časná diagnostika ovariálního karcinomu

Medical Tribune 21/2008
30.06.2008 00:00
Autor: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Karcinom ovaria je u nás čtvrtým nejčastějším maligním nádorem u žen. Jeho incidence je 24 nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 obyvatel. Podle statistiky byl v roce 2004 zjištěn ovariální karcinom u 2 756 pacientek a zemřelo na něj 756 žen. Podle některých autorů se jedná o nejletálnější gynekologickou malignitu.

Rakovina děložního čípku - kam dál?

Česká republika patří k zemím s vůbec nejhorší statistikou výskytu karcinomu děložního čípku. Ke vzniku rakoviny může dojít po jeho infikování lidským papilomavirem.

Články v kategorii Rakovina děložního čípku