Klinická studie: COMPLEEMENT-1

Cílem studie je získat dodatečná data o bezpečnosti přípravku ribociclib podávaného v kombinaci s již zavedeným léčivem letrozol v léčbě nádorového onemocnění prsu.

Studie je určená pacientům, u nichž se nádorové onemocnění prsu vrátilo či rozšířilo do jiných částí těla, a kde není možné nádor chirurgicky odstranit. Do studie mohou být zařazeni pouze pacienti, u kterých byla potvrzena pozitivita hormonálních receptorů v buňkách nádoru (nádor je tzv. hormon-receptor pozitivní) a jejichž nádorové buňky zároveň neprodukují ve zvýšené míře tzv. receptor pro lidský epidermální růstový faktor (HER2) a kteří nebyli po zjištění diagnózy pokročilého onemocnění dosud buď vůbec léčeni nebo byli léčeni pouze jedním typem chemoterapie.

Informace o studijní léčbě: Letrozol se běžně používá pro léčbu hormon-receptor pozitivního nádorového onemocnění prsu. Letrozol snižuje v těle hladinu hormonu estrogen, který podporuje růst nádoru.

Ribociclib (přípravek je též označován kódem LEE011) blokuje činnost bílkovin s názvem cyklin dependentní kinázy, které jsou nutné pro dělení buněk. Ribociclib byl v březnu 2017 schválen v USA Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k léčbě nádorového onemocnění prsu a to v kombinaci s letrozolem.

Podrobné informace o studii v anglickém jazyce je možné nalézt na následujících webových stránkách:

Odkaz na studii na serveru clinicaltrials.gov

Odkaz na studii na serveru clinicaltrialsregister.eu

 

Informace o tom, v jakých centrech studie probíhá či je plánována, naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv:

Odkaz studii na serveru Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

Chcete-li se o studii dozvědět více, kontaktujte některá z center, kde studie probíhá. Kontakty na jednotlivá centra budou průběžně aktualizovány níže.


Zadavatel: Novartis Pharma AG

Poznámka: Zařazení do studie je řízeno kritérii dle protokolu studie, o zařazení do studie rozhoduje dle těchto kritérií onkolog účastnící se studie.

SEZNAM CENTER S NÁBOREM PACIENTŮ DO TÉTO STUDIE:

Místo Kontakt Telefon Email
Fakultní nemocnice v Motole, Praha MUDr. Kateřina Kopečková 224 434 711 katerina.kopeckova@fnmotol.cz
Krajská nemocnice Zlín MUDr. Michaela Zábojníková - zabojnikova@bnzlin.cz
Nemocnice Na Bulovce, Praha MUDr. Lucie Betlachová - lucie.betlachova@bulovka.cz
Nemocnice České Budějovice MUDr. Ivana Bustová - bustova@nemcb.cz
Fakultní nemocnice Olomouc prof. Bohuslav Melichar - bohuslav.melichar@fnol.cz
Thomayerova nemocnice, Praha doc. Tomáš Büchler - tomas.buchler@ftn.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze MUDr. Martina Zimovjanová 224 966 764 -
Krajská nemocnice Liberec MUDr. Marek Sochor 776 724 365 sochor.marek73@gmail.com
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha MUDr. Milan Brychta - milan.brychta@fnkv.cz
Onkologické a radiologické centrum Pardubice Bc. Barbora Chocholoušová 466 616 261 chocholousova@multiscan.cz