Informační materiály

1) Přečtěte si zajímavé informace o klinických studiích od pana docenta Büchlera a paní MUDr. Němcové. Tento materiál vznikl mimo jiné za přispění vzdělávacího grantu společnosti Novartis.


2) Osobní pohled a zkušenosti předsedy etické komise při FN v Motole prim. MUDr. Vratislava Šmelhause

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol.


3) Na webu Koalice pro zdraví se nachází prezentace Informace pro pacienta, Informovaný souhlas v klinickém hodnocení léčiv od MUDr. Alice Němcové.

Odkaz ke stažení prezentace zde.


4) Prezentace o klinických studiích a důležitých informacích pro pacienta.


5) Užitečný slovníček pojmů z webu Fóra českých etických komisí:

Slovníček pojmů