Může vás zajímat...

PODÍLEJTE SE SPOLU S NÁMI NA VYŠŠÍ INFORMOVANOSTI O RAKOVINĚ PRSU!


Vstoupit do dotazníku můžete zde.


ONKO Unie, o. p. s. se od roku 2011 zaměřuje na pomoc pacientkám s onkologickými onemocněními, zejména ženských orgánů.

V roce 2016 připravujeme informační kampaň o rakovině prsu, s důrazem na pozdní stádia onemocnění, o kterých má široká veřejnost zatím jen malé povědomí. Přejeme si, aby kampaň odrážela skutečné pocity a potřeby pacientek s rakovinou prsu a popřípadě jejích rodinných příslušníků. Za tímto účelem jsme ve spolupráci s odborníky připravili krátký on-line dotazník.

Odkaz na dotazník naleznete nad tímto článkem a jeho vyplnění vám zabere jen několik minut.

Prosíme pacientky s rakovinou prsu v jakémkoli stádiu ( i vyléčené – v remisi), aby dotazník vyplnily, a tím přispěly ke zlepšení informovanosti české veřejnosti o této nemoci a také ke zlepšení naší nabídky podpory a pomoci pacientkám s rakovinou prsu.

O rakovině prsu

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen a bohužel v posledních 20 letech se počet rakoviny prsu u žen zdvojnásobil. Největší vzestup je u žen nad 50 let věku, ale již pozorujeme v posledních letech také příbytek rakoviny prsu u žen mladších. Před 20. rokem se rakovina vyskytuje jenom vzácně.


Celý článek zde

Naše cíle jsou:

  • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
  • Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
  • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
  • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
  • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
  • Podpora vzdělávání onkologů a jejich spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů.
  • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
  • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.