Benefiční divadelní představení v divadle ROKOKO - HAPPY END

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili představení Happy End 11. 10. 2016 v divadle Rokoko!!

Hra vyvolává řadu otázek a ještě další vyvstaly v debatě s herci, režisérem A. Goldflamem a dramaturgem po skončení představení.

A naše doporučení? Zajděte do divadla také a posuďte sami.

Více o představení.

Může vás zajímat...

Nové workshopy

Onko Unie, o. p .s. připravila v rámci kampaně Nejsem na odpis dva dvoudenní edukativní workshopy – Nácvik relaxačních technik “Den pro sebe” pro pacientky s rakovinou prsu a jejich rodinné příslušníky

Co účastníky čeká?

Jde o nácvik relaxačních technik se zaměřením na tělovou terapii metodou biosyntézy. Jedná se o metodu certifikovanou v EU, kde se prolíná psychika a somatično. Na konkrétní aktivity navazuje změna myšlení a psychiky.
Všechna cvičení vedou k uvolnění psychického napětí, stresu, úzkosti a tvoří významné mechanismy prevence syndromu vyhoření.

Termíny:
15. – 16. 10. + 5. – 6. 11. 2016

Přečtěte si výsledky z dotazníkové kampaně!

 

V únoru a březnu 2016 se Onko Unie obrátila na ženy – pacientky s karcinomem prsu v celé České republice pomocí orientačního dotazníkového šetření s cílem zjistit co nejvíce informací o jejich postojích k nemoci, léčbě, ale i komunikaci, potřebách a přáních. Z odpovědí oslovených žen potom Onko Unie vycházela při plánování edukativní kampaně “Nejsem na odpis”. Celý článek i se závěrečnou zprávou ke stažení naleznete na odkazu níže.

Výsledky dotazníkové kampaně 2016.

Naše cíle jsou:

  • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
  • Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
  • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
  • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
  • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
  • Podpora vzdělávání onkologů a jejich spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů.
  • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
  • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.